Coaching Voucher voor Internationaal Ondernemen: mooie kans voor de starters

In 2017 ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bood ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT het “coaching” traject SIB (Starters International Business) aan voor Nederlandse ondernemingen. Met deze service van ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT werden de ondernemers de mogelijkheid geboden een “coaching” traject te volgen dat hen in staat stelt om in drie overzichtelijke… Continue reading Coaching Voucher voor Internationaal Ondernemen: mooie kans voor de starters