3 stappen naar de internationale markt: coaching traject voor NL ondernemers

In 2017 ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bood ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT het “coaching” traject SIB (Starters International Business) aan voor Nederlandse ondernemingen.

Met deze service van ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT werden de ondernemers de mogelijkheid geboden een “coaching” traject te volgen dat hen in staat stelt om in drie overzichtelijke stappen de internationale markt te betreden. Met een adviseur van ORANGE BUSINESS IMPROVEMENT onderzochten de ondernemers de mogelijkheden en risico’s in het buitenland en werkten ze samen naar een actieplan toe.

Deze service was bedoeld voor ondernemingen met geen of weinig ervaring met zakendoen op buitenlandse markten, export vast willen inbedden in hun onderneming maar bereid waren om tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten.